کولر گازی تکامسه Tropical

اسپلیت تکامسه TROPICAL-T3

کلاس انرژی B

سرد و گرم

گستره ظرفیت 19000 Btu/h الی 32000Btu/h

کولر گازی تکامسه Tropical 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم