کولر گازی تکامسه T1

اسپلیت تکامسه T1

کلاس انرژی A

سرد و گرم

گستره ظرفیت 10000 Btu/h الی 32000Btu/h

کولر گازی تکامسه T1 5 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم