کولر گازی تکامسه Inverter

اسپلیت تکامسه اینورتر Inverter

کلاس انرژی A

سرد و گرم

گستره ظرفیت 10000 Btu/h الی 32000Btu/h

انواع کولر گازی مشابه با برندهای 

کولر-جنرالکولر-سامسونگکولر-گریکولر-اجنرالکولر-گاسونیک

اسپلیت تکامسه اینورتر Inverter

کلاس انرژی A

سرد و گرم

گستره ظرفیت 10000 Btu/h الی 32000Btu/h

انواع کولر گازی مشابه با برندهای 

کولر-جنرالکولر-سامسونگکولر-گریکولر-اجنرالکولر-گاسونیک

بیشتر

کولر گازی تکامسه Inverter 5 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم